Koszt Utrzymania Mieszkańca

Zgodnie z Zarządzeniem Nr ON-II.0050.48.2023.PS
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 stycznia 2023 r.
średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
w Domu Pomocy Społecznej “Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej
w 2023 r. wynosi 5.367,00 zł

Historia zmian: