Koszt Utrzymania Mieszkańca

Zgodnie z Zarządzeniem Nr ON-II.0050.115.2024.PS
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 lutego 2024 r.
średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
w Domu Pomocy Społecznej “Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej
w 2024 r. wynosi 5.625,00 zł

Historia zmian: