Koszt Utrzymania Mieszkańca

Zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.2472.2022.PS
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 stycznia 2022 r.
średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
w Domu Pomocy Społecznej “Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej
w 2022 r. wynosi: 4.499,00 zł

Historia zmian: