Koszt Utrzymania Mieszkańca

Zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.1648.2021.PS
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 lutego 2021 r.
średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
w Domu Pomocy Społecznej “Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej
w 2021 r. wynosi: 4.335,00 zł

Historia zmian: