Jesteś tutaj: Bip -> Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej „Dom
Nauczyciela” (dalej Biuletyn) utworzona została zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

• Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia
2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Biuletyn został przystosowany do obsługi przez osoby słabowidzące. Funkcjonalność ta
dostępna jest poprzez kliknięcie w górnej części ekranu opcji „Dla słabowidzących” oraz
„Zmiana wielkości tekstu”.

Poruszanie się po stronie Biuletynu umożliwia menu przedmiotowe umieszczone po lewej
stronie ekranu. Podzielone jest ono na grupy tematyczne: „DPS Dom Nauczyciela”,
„Aktualności”, „Regulaminy”, „Redakcja Biuletynu”.

Aby powrócić do strony głównej Biuletynu należy kliknąć znajdujący się po lewej stronie, w
górnej części ekranu pasek graficzny z ikoną BIP i napisem “Biuletyn Informacji Publicznej”.

W Biuletynie rejestrowane są wszelkie zmiany wprowadzane do treści artykułów. Informacja
o tym znajduje się pod każdym artykułem jako „Historia zmian”.

Wyszukiwarka do szybkiego odszukania żądanej informacji znajduje się po prawej stronie
ekranu. W puste pole należy wpisać słowo/słowa klucze a następnie kliknąć przycisk z
grafiką lupy. Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie znaleziona przez program lista
artykułów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

W Biuletynie oprócz tekstów, znajdują się również informacje w postaci plików do pobrania.

Lista plików:

Historia zmian: